Projekt literacko-wędrowny łączy literaturę z kulturotwórczą funkcją spaceru, praktyką przestrzeni, z chodzeniem, wędrowaniem oraz z potencjałem artystycznym uważnej „lektury” miasta, dzielnic i ulic „wielokierunkowych” (ze szczególnym uwzględnieniem ich wielowymiarowej i wielowarstwowej faktury). Celem projektu jest zapis haptycznego wymiaru doświadczanej przestrzeni: wejście w krajobraz i „pejzaż” miejski oraz tekstowa rejestracja ciała w ruchu (również: oka „dotykającego” przestrzeni) w formie opowiadań, notatek, brudnopisów, miniatur plastyczno-słownych i „słów na wolności” (swoistych sensualnych, wrażeniowych etykiet miasta). Celem przyjętej strategii nie jest inwentaryzacja miejskiej codzienności, ale wynalezienie takiej formy wypowiedzi literackiej (szerzej: artystycznej), która odda sensoryczny charakter tkanki miejskiej (w tym przypadku miasta Łodzi i specyficznej aury wielokulturowości). Projekt łączy również literaturę ze sztukami wizualnymi i zakłada rejestrację codzienności miasta w narracji: w słowach i w obrazach utrzymanych w poetyce ekspresjonizmu abstrakcyjnego, abstrakcji lirycznej. Zadaniem autorki jest twórcze opracowania warstw miasta i jego dzielnic (jako znaczącego, silnie zróżnicowanego elementu miejskiego krajobrazu) oraz kompozycja spójnego zbioru literacko-wędrownego, który – wraz z dokumentacją procesu twórczego i komentarzem wizualnym – zostanie również opublikowany na stronie internetowej.