Chodzę, oddycham, ruszam palcami. Piszę miasto i miastem: o mieście, jego skórze i fakturze. Podsłuchuję, dotykam, patrzę. Plamię duże przestrzenie płótna i przygotowuję prace na papierze utrzymane w poetyce ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Dokumentuję doświadczanie przestrzeni: projekt literacko-wędrowny „Skóra miasta. Opowieści o fakturze przestrzeni” (2020) w ramach Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; projekt literacko-malarski „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta” (2021) realizowany w ramach Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi

Magdalena Skrzypczak – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, absolwentka malarstwa i rysunku (wystawy: „FinisaŻ”, lipiec 2017, Galeria Biała Ściana, ASP w Łodzi; „Notatki z farby”, marzec 2018, Dom Literatury w Łodzi; „Franz Kafka – Bruno Schulz. Konwersacja”, lipiec-sierpień 2021, Niebostan). Autorka tekstów literackich i teoretycznych, publikowanych na łamach czasopism kulturalnych, artystycznych (m.in. „Arterie”, „Bliza”, „Fragile”, „Czytanie Literatury”, „Szajn”), naukowych oraz w tomach zbiorowych. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. Laureatka Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi. Zajmuje się twórczością Tadeusza Kantora, kulturotwórczą funkcją spaceru i retoryką chodzenia oraz związkami literatury i sztuk wizualnych. Od 2013 r. w drodze między Polską i Portugalią

Projekt „Skóra miasta. Opowieści o fakturze przestrzeni” zrealizowany w ramach Stypendium Twórczego MKiDN
Projekt literacko-wędrowny „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta” realizowany w ramach Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi